I våra prefabricerade huspaket ingår konstruktionselementen från de stödbalkar som monteras på grunden till yttertakskonstruktionerna.

De huvudsakliga element och konstruktioner som ingår i huspaketet är:

Ytterväggselement

Innerväggselement

Golvelement

Mellanbjälklagskonstruktioner eller -element

Yttertakskonstruktioner eller -element

Balkong– och terrasselement

Vi förpackar elementen enligt typ (väggelement, mellanbjälklag osv.) och storlek (längre element tillsammans med varandra osv.), så att byggelementens monteringsordning är beaktad i så stor utsträckning som möjligt. Byggelementförpackningarna är vädertåliga och elementen är förpackade så att de garanterat kommer fram oskadade.