Mellanbjälklagen är uppdelade på mellanbjälklag inom lägenheten och mellan lägenheterna. Beroende på bostadshusets arkitektur levererar vi mellanbjälklagen både som material och som element. I regel kan man projektera mellanbjälklaget i ett bostadshus som element. Ett undantag är bostadshus med vindsvåning i vilka takstolens underram tillsammans med mellanbjälklagets balkar bildar mellanbjälklaget.

Mellanbjälklagen beräknas för bärkraft, nedböjning och vibration. Mellanbjälklagets bärande del är mellanbjälklagets bjälke, som väljs beroende på spännviddens storlek. Man kan använda helträ, byggda balkar i helträ sammanfogade med spikplåtar, I-balkar, limträ eller kertobalk. I mellanbjälklag med stor spännvidd används limträ- och/eller stålbalkar för att ta upp och bära belastningarna som i sin tur stöder sig på väggar eller stolpar.

Det översta skiktet i mellanbjälklagselementet är fukttålig spån- eller OSB-skiva, på vilken man på byggplatsen kan montera alla de skikt som behövs, ända till parkett eller keramiska plattor, beroende på rummets användningsändamål.
Under mellanbjälklagselementet, dvs. för innertaket levererar vi läkt och gipsplattor eller takpanel, som monteras på byggplatsen efter att specialarbetena har slutförts.

Maximibredden på prefabricerade mellanbjälklag är 2,4 m och -längden 9 m. Elementens maximala mått är i huvudsak fastställda utgående från de begränsningar transportmedlen ställer, men man bör också beakta arbetarskyddet på såväl fabriken som byggplatsen.