Vid plint- eller stolpgrund används, i stället för en betongplatta på grunden, prefabricerade golvelement. Som golvbjälkar kan man i elementet använda helträ, byggda balkar i helträ sammanfogade med spikplåtar, I-balkar, limträ eller kertobalk – valet avgörs i varje enskilt fall utgående från spännviddens storlek. Golvelementet är isolerat med glasull eller något annat isolermaterial och det kläs antingen med fukttåligt faner eller med någon annan skiva, samt med vindspärr på undersidan, beroende på de rådande förhållandena och kraven. På ovansidan är golvelementet klätt med fukttålig spån- eller OSB-platta, på vilken man på byggplatsen kan montera alla de skikt som behövs, ända till parkett eller keramiska plattor, beroende på rummets användningsändamål.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för golvelementet.

põranda paneel_SV