Vi tillverkar och uppför prefabricerade hus av storelement med träregelstomme.
Tack vare användningen av storelement går det snabbt att uppföra det färdiga huset och få det vädertåligt på några dagar.

Projektering

Vi förvandlar arkitektens ide till ett elementhussystem. Vi genomför statiska beräkningar och förbereder konstruktionsritningar.
Projekteringsprocessen som innefattar sammanställningsritningar, produktion- och monteringsritningar, tar 6-8 veckor för ett huspaket om ca 170 m².

Produktion

Vi tillverkar storelementhus så som villor, parhus, radhus, flervåningshus med mera. Tillverkning av ett huspaket (170 m²) tar ca två veckor där den första veckan förbereds elementbygge och den andra veckan genomförs det egentliga tillverkningen som sker inomhus i fabriken. I produktion använder vi material som är CE-märkt eller har SINTEFi certifikat. Vid produktion tillämpar vi dokumenterad kvalitetskontroll. Produktion i fabriken garanterar noggrannheten och den tekniska korrektheten hos elementen och konstruktionen.

Montering

Det tar 3-5 arbetsdagar för att montera upp elementen till ett väderbeständigt och statiskt stabilt hus (170 m²). Ytterligare ca 10-12 arbetsdagar tar det att försluta huselement, montera yttre fordring, stänga husets takfot osv.