Yttertaket är en av husets mest kritiska konstruktioner, för husets livslängd och användbarhet beror på dess hållfasthet. Yttertaket ska ta emot regn-, snö- och vindbelastningar och tidvis också att människor rör sig på taket. Därför bör taken byggas med tillräcklig styvhet. Takets översta skikt ska tåla stora temperaturvariationer (sommartid solens inverkan och på vintern låga temperaturer) samt avleda regnvattnen från taket till regnvattenssystemet.

Träelementhusens yttertak byggs i huvudsak på tre sätt – av taksparrar, av takstolar sammanfogade med spikplåtar eller av element.

Att bygga ett tak av taksparrar är det traditionella byggnadssättet, som i dag kan genomföras mer effektivt tack vare den industriella tillverkningen av taksparrar. Trots att man använder taksparrar som kapats till exakt mått av kalibrerat material i fabriken är det ändå arbets- och tidskrävande att bygga tak av dem. Därför erbjuder vi som takkonstruktion huvudsakligen takelement, även om det enda sättet ändå är att bygga med taksparrar när det gäller några tak med komplicerad utformning.

Yttertakets konstruktionsmässiga uppbyggnad är i fråga om tak som byggs av såväl takelement, taksparrar som spikplåtstakstolar likadan ur de använda materialens aspekt. Vad gäller takelementen utförs materialmonteringsarbetet till stor del i fabriken.