Terrasserna tillverkas av djupimpregnerade trämaterial. Terrasselementet består av bräder och tvärlister som förbinder dem. Beroende på terrassens fundament används det två baslösningar – tätt placerade betongpelare eller -ramar, på vilka terrasselementen monteras eller glest placerade betongpelare, på vilka monteras djupimpregnerade balkar och på dem terrasselementen. Terrasserna är i allmänhet inte vattentäta och regnvattnet rinner mellan terrassbräderna ner på marken.

På terrassen monteras räcken, om sådana har förutsatts i arkitektplanen eller om räcket är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt – terrassen är högre än 0, 5 m ovanför den omgivande marken.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för ett terrasselement.

terrass_SV