Balkongelementen kan vara vattentäta eller vattengenomsläppliga. Vanligast är den förstnämnda typen eftersom under balkongen finns det vanligen en terrass eller den nedre våningens balkong.

Balkongens bärande element är stolpar och balkar, valet beror på spännviddens storlek och den arkitektoniska lösningen. På balkongerna ställs krav med avseende på bärkraft och nedböjning. Snöbelastningarna ska också beaktas.

Balkongerna förses alltid med räcken. Urvalet av räcken är stort – räcken i trä, stål, rostfritt stål och kombinationer av dessa med glas, metallgaller eller -nät.