I vårt huspaket ingår såväl bärande som icke-bärande innerväggar och lägenhetsskiljande väggar i flerfamiljs- och radhus. Förutom att skilja rummen från varandra är innerväggarnas uppgift att ge stabilitet åt hela huset – genom att förena innerväggarna med ytterväggarna och mellanbjälklagen, som påverkas av vindbelastningar, garanteras husets stabilitet.

Det är vår standard att i alla bärande och icke-bärande innerväggar använda stabiliserande träspån- eller OSB-skivor under det översta skiktet av gipsskivor. Förutom att säkra husets stabilitet förbättrar användningen av träspånskivor ljudisoleringen mellan rummen och gör det möjligt att fästa hyllor, skåp eller andra laster på väggarna. Alla innerväggar fylls med isoleringsmaterial, som vanligtvis är glasull, som även ökar ljudisoleringen mellan rummen.
I våtrum kläs väggarna med kompositskivor som är fria från organiska ämnen och är avsedda speciellt för våtrum (exempelvis Glasroc GHOE), vilka senare på byggplatsen – innan monteringen av keramiska plattor – förses med fuktisolering.