Projekteringen, produktionen och uppförandet av elementhusen är reglerade med normer och de material och byggkomponenter som används har överensstämmelsecertifikat.

Vi dokumenterar hela processen från offerten till överlåtelsen av monteringsarbetena. Produkten definieras så exakt som möjligt med bilagor till avtalet. Avtalsbilagorna är de arkitektritningar kunden gett, den detaljerade beskrivning av huspaketet som vi sammanställt under offertprocessen, till vilken vi bifogar den information som behövs för projekteringen, specifikationerna av fönster och dörrar och en färgkarta för bostadshuset. Avtalsbilagorna bildar underlaget för utarbetandet av samordningsritningarna.

Alla de som utför de ansvarsfulla etapperna har vederbörlig utbildning och/eller certifiering samt har tidigare arbetserfarenhet.

Vi har i företaget tillämpat principerna i kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001.

Företaget har som mål att få ETA certifikat (European Technical Approval) under 2017.