Det huspaket vi levererar gör det möjligt att uppföra ett statiskt formfast och vädertåligt elementhus, som är prefabricerat och monterat i enlighet med de produktions- och monteringsritningar planeraren utarbetat.

Dessutom kan leveranspaketet även innefatta yttertaksmaterial och regnvattenssystem.

Innerdörrar, trappor och övriga inredningselement levererar vi inte överhuvudtaget, eftersom dessa produkter inte kan skickas till byggplatsen tillsammans med det övriga huspaketet i början av monteringsarbetena. De nämnda produkterna bör förvaras på en torr, helst även uppvärmd plats, som i regel inte finns på byggplatserna.

Vi sammanställer en beskrivning av huspaketet i samband med offerten. Den är en av de avtalsbilagor som utgör underlag för konstruktionsprojekteringen.