Samordningsritningar
I den första etappen sammanställer vår projekterare samordningsritningar. Med samordningsritningarna fastställs husets mått, höjder och alla viktiga sammanfogningar av vilka några – sammanfogning av fönster, hörn och takfötter dessutom påverkar huset utseendemässigt. Samordningsritningarna innefattar också belastningsplaner för grunden och profiler för grunden. Vi framlägger samordningsritningarna för kunden för granskning och underteckning. Om kunden önskar att det ska göras några ändringar i ritningarna så görs dessa innan kunden undertecknar ritningarna. Granskningen av samordningsritningarna är en etapp där kunden eller en behörig företrädare för kunden är förpliktad att kontrollera överensstämmelsen i de uppgifter som framlagts i plandokumentationen med de normer som gäller i landet. Att kunden är involverad i processen för att utarbeta planen är ett väsentligt hjälpmedel för att undvika fel i den senare projekteringen, tillverkningen och monteringen.

Efter det att kunden har undertecknat samordningsritningarna inleds det andra projekteringsskedet, under vilket vi utarbetar produktions- och monteringsritningarna. Om kunden i skedet då produktions- och monteringsritningarna utarbetas önskar utföra ändringar i samordningsritningarna, bör man beakta den tid och de kostnader som omprojekteringen orsakar.

Produktions- och monteringsritningar
I den andra etappen utarbetar vi produktionsritningar som innefattar ritningar över husets alla byggelement samt specifikationer av de material som behövs för sammansättningen av varje byggelement.
En detaljerad produktionsritning, där alla materialskikt som använts i byggelementet visas, samt skiktens lägen, garanterar riktigheten i byggelementets konstruktion samt korrekta mått på elementet. Dessutom garanterar användningen av produktionsritningar en dokumenterad spårbarhet i kvalitetsstyrningen.
Vi sänder produktionsritningarna direkt till fabriken och kunden har som regel inget mer med den processen att göra.

På monteringsritningarna för ett elementhus finns angivet: ordningsföljden och läget för monteringen av byggelementen byggelementens korrekta fastsättning vid grunden och med varandra. Monteringsanvisningarna innefattar dessutom detaljritningar. När de strikt följs säkrar man att elementhusets exteriör motsvarar arkitekt- och samordningsritningarna.