Utgångspunkten för beräkning av huspaketets pris är de arkitektritningar kunden framlägger. Det är en förutsättning att ritningarna är i skala eller har måtten angivna. För kalkylering av priset delar vi upp huset i konstruktionsmässiga element och sammanställer en beskrivning av alla viktiga konstruktionsdelar, dvs. huspaketet. För fönstren, ytter- och balkongdörrarna utarbetar vi specifikationer, i vilka har fönstrens och dörrarnas mått angetts, hur de öppnas samt tekniska krav. Priskalkylen är detaljerad och på basis av den utarbetar vi en offert åt kunden som baserar sig på de arkitektritningar kunden framlagt.

Eftersom husen har mycket varierande arkitektur- och konstruktionslösningar (konstruktionslösningen är beroende av såväl husets arkitektur som den snö- och vindbelastning som orsakas av tomtens läge), kan man inte ange något snittpris per 1 m².

Det tar från en till två veckor att sammanställa offerten, beroende på det prefabricerade husets komplexitet och totalantalet prisförfrågningar.