Uppförande av elementhuset sker under övervakning av kunden eller en av kunden utsedd företrädare.

Husmonteringspersonalen för en byggdagbok, i vilken de varje dag antecknar de arbeten som utförts. När arbetet avslutas görs det upp en överlåtelse-mottagningshandling, i vilken eventuella bristfälligheter i arbetet antecknas. I fall det förekommer allvarliga brister undertecknar inte kunden överlåtelse-mottagningshandlingen utan man kommer överens om en utsatt tid för åtgärdande av felen.

Hela processen är dokumenterad och spårbar. Den som utför byggnadsövervakningen från kundens sida är likaså skyldig att konstatera de viktiga skedena och omedelbart informera monteringspersonalen om eventuella brister. Vid större problem bör man informera oss, dvs. avtalspartnern, direkt.