Det går betydligt snabbare att bygga ett tak av spikplåtstakstolar än att bygga ett tak av taksparrar, även om vissa begränsningar gäller – man kan inte bygga öppna höga rum. När man använder takstolar är det även möjligt att bygga tak med stora spännvidder mellan fästpunkterna.
När takstolarna monteras ska man framför allt säkra sammanfogningarna mellan de enskilda delar som monterats och att takets bärande konstruktioner är styva allt igenom. För detta ändamål monteras det vindskydd på takstolarna.
De material som monteras på takstolarna skiljer sig beroende på takbeläggningen – tegel, plåt eller rullmaterial. Yttertakets värmeisolering, ångspärrsfolie och läkt till innertaket monteras på takstolarnas underram, dvs. på innertakets jämna yta. Ett undantag är hus med uppvärmd vindsvåning, där takstolen bildar såväl vindsvåningens golv som yttertak
Spikplåtstakstolarna tillverkas av vårt systerbolag OÜ Rebruk GH.