När det gäller takbeläggning i PVC eller motsvarande levererar vi till byggobjektet takelement där underlaget till det översta skiktet, dvs. PVC-beläggningen består av spån- eller OSB-skiva med förhöjd fukttålighet. Efter monteringen av elementen kan man omedelbart även montera den slutliga takbeläggningen. Om detta av någon orsak inte görs, ska taken täckas med en tillfällig takbeläggning, så att man undviker regnvatten i konstruktionen.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för ett takelement med PVC, bitumen eller även takplattor.

katus bituumen_SV