Den bifogade ritningen visar principlösningarna för yttertaket och mellanbjälklaget i ett prefabricerat bostadshus med uppvärmd vind.

pööning soe rootsi_SV pööning soe bituumen_SV