I fråga om taktegel eller -plåt monterar vi i fabriken takunderlaget som fästs på elementen med distanslister. Efter det att takelementen har monterats kan man på byggplatsen inleda monteringen av läkt för tegel eller plåt och motsvarande takbeläggning. Takbeläggningen monteras av den som levererar det.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för ett takelement med takbeläggning i tegel eller plåt.

katus kivi_SV