Vi utför huspaketets monteringsarbeten antingen med egna krafter eller så anlitar vi underleverantörer som är specialiserade på sådana arbeten. Vid användningen av underleverantörer i monteringsarbetet bär vi ansvaret inför kunden.

Innan huspaketet anländer till byggplatsen ska husgrunden vara färdigbyggd. En väsentlig förutsättning för en högkvalitativ och snabb montering av elementhuset är att husgrunden är exakt.

I regel erbjuder vi en grundläggande montering av huspaketet, dvs. vi uppför ett statiskt formfast, vädertåligt hus – vi monterar de byggelement och material vi framställt enligt den konstruktionslösning som utarbetats utgående från arkitektritningarna. När den grundläggande monteringen är färdig är det genast möjligt att utföra uppmätningen av husets ångtäthet samt inleda specialarbetena (vatten, avlopp, ventilation, elektricitet).

Hur mycket tid som går åt för monteringen av ett färdigt hus beror på husets storlek och konstruktionslösningar. Monteringstiden för ett 2-våningshus på 150-160 m² med golvbeläggning och takbeläggning är 3-4 arbetsdagar. Monteringen av ett lika stort prefabricerat bostadshus som är försett med takstolar tar 7 till 8 arbetsdagar i anspråk. Tidskillnaden vad avser hur länge det tar att uppföra ett prefabricerat hus kan sålunda vara den dubbla beroende på konstruktionslösningen.

Se en video om husmontering här.