Konstruktionsprojekteringen inleds efter det att man ingått köpeavtalet.

Vi har delat upp projekteringen i två etapper:

Utarbetandet av samordningsritningar, under vilket projekteraren tillämpar arkitektens idé på elementhussystemet och gör upp hållfasthetsberäkningar. För att börja med samordningsritningarna räcker det med de arkitektritningar kunden tillhandahållit, som är försedda med mått eller är i skala.

Utarbetandet av produktions- och monteringsritningar, som resulterar i produktritningar av elementen för fabriken och det prefabricerade huspaketets monteringsritningar för monteringspersonalen. En förutsättning för att kunna påbörja produktions- och monteringsritningarna är samordningsritningar som godkänts av kunden.

Vid projekteringen utgår vi från europeiska standarder, med beaktande av nationella standarder och normer i det land där det prefabricerade huset ska uppföras.