Projekteringen av träkonstruktionerna baserar sig på normerna Eurokod 5, som gäller i hela Europeiska unionen och som även följs i många länder utanför EU. De beräkningar som gäller snö- och vindbelastning utförs utgående från normerna Eurokod 1 och 2. Dessutom beaktar vi nationella normer. När avtalet ingås, specificerar vår försäljningschef, med kunden eller kundens behöriga företrädare, de krav och normer som är anslutna till huset i fråga samt dess läge vilka projekteraren beaktar i statiska beräkningarna.

Ritningar, i vilka man ursprungligen har beaktat snö- och vindbelastningen på en viss plats, får inte användas för framställningen av ett i övrigt identiskt bostadshus om belastningarna på dess plats skiljer sig från dem som gäller för det hus som ursprungligen projekterades.