Huspaketet levereras till byggplatsen i genomsnitt tre månader efter att leveransavtalet har ingåtts. Största delen av den tiden åtgår för konstruktionsprojekteringen. Efter att man kommit överens om husets alla viktiga mått och detaljer på samordningsritningarna kan vi börja utarbeta produktions- och monteringsritningarna. Samtidigt beställer vi också de material som har längre leveranstid och tillhörande produkter såsom fönster, balkong- och ytterdörrar, limträkonstruktioner mm. Det är också en orsak till varför det kan bli dyrt att göra ändringar efter det att samordningsritningarna undertecknats.

Tillverkningstiden i fabriken för ett bostadshus i medelstorlek (150–200 m²) är tillsammans med förberedelserna för tillverkningen två veckor.