De prefabricerade takelementen består av taksparrar (för det mesta sammanfogade taksparrar), isoleringsmaterial, takunderlag, distansbalk för ventilationen, ångspärrsfolie samt spån- eller OSB-skivor som behövs för att säkra elementets styvhet. Beroende på takbeläggningsmaterialet – tegel, plåt eller rullmaterial – är konstruktionslösningarna avseende takelementens övre del olika.

Taksparrarna beräknas efter bärförmåga och böjstyvhet. Valet av taksparre beror på spännviddens storlek mellan takets åsbalk/bärande innervägg och ytterväggen. Som taksparrar använder vi helträ, byggda balkar i helträ sammanfogade med spikplåtar, I-balkar, limträ eller kertobalkar. Vanligast är att använda sammanfogade taksparrar i takelementen.

Prefabricerade takelements maximibredd är 2,4 m och -längd 12 m. Elementens maximimått är i huvudsak fastställda utgående från de begränsningar transportmedlen ställer, men man bör också beakta arbetarskyddet på såväl fabriken som byggplatsen.