Mellanbjälklagen inom lägenheterna fylls vanligen endast med ett 100 mm tjockt glasfiberskikt, som i någon mån dämpar såväl luftburet ljud som stegljud, eftersom mellanbjälklagen i en lägenhet inte omfattas av strikt normerade krav på ljudisolering och brandsäkerhet. Om kunden så önskar kan dock mellanbjälklaget fyllas med isoleringsmaterial till balkarnas fulla höjd för att uppnå bättre ljudisolering. Mellanbjälklagen fylls med isoleringsmaterial till mellanbjälklagsbalkarnas fulla höjd, även längs ytterväggen, för att garantera tillräcklig värmeisolering.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för ett mellanbjälklag inom lägenheten.

VL korteri sisene_SV