Golven på vattentäta balkonger byggs av två element – det bärande elementet består av golvbjälkar, i dem fastsatta bräder eller byggskivor och bitumenrullmaterial. På det monteras ett element som består av impregnerade golvbräder och djupimpregnerade reglar som förenar dem. För avledning av vatten från bitumenskiktet är golvbjälkarna i det undre elementet och träreglarna i det övre elementet skurna i kilform så att balkongens golvyta är horisontal.
De bifogade ritningarna visar två möjliga lösningar för vattentäta balkongelement.

rõdu täispunn_SV rõdu PLP_SV