Principlösningen för en vattengenomsläpplig balkong är likadan som för terrasslösningen – på de djupimpregnerade golvbjälkarna spikas en gles impregnerad golvbrädläggning och på så sätt bildar man balkongens golvelement. Bjälkarnas tvärsnitt väljs i enlighet med spännviddens storlek.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för ett vattengenomsläppligt balkongelement.

terrass_SV