I samband med att avtalet ingås diskuterar man alltid igenom betalvillkoren, men som regel tillämpar vi följande:

1. Förskottsbetalningen är ca 20 % till 30 % av avtalssumman, vari ingår samordnings-, produktions- och monteringsritningar samt kompletterande produkter med lång beställningstid (fönster, ytterdörrar, stålkonstruktioner, limträ osv.). Om kunden så önskar beviljar husfabrikens bank garanti för förskottsbetalningen åt kunden.

2. Kunden betalar för varorna 7 dagar efter leverans till kunden (exempelvis enligt INCOTERMS 2010 leveransvillkor DAP). Den betalningen utgör ca 50 % av avtalspriset.

3. Kunden betalar för uppförandet av huset 7 dagar efter att uppförandet av huset slutförts och överlåtelse-mottagningshandlingen undertecknats.

Den andra och tredje betalningen garanteras av en betalningsgaranti som utfärdas av kundens bank.