Parhus uppsättningar typ R1 (2 hus/4 lägenheter)
Plats/Adress: Nøklestadveien 4–7
Bruksarea: 497 m²
Kund: Eikelunden Eiendom AS

Profab Houses utförde de statiska analysen av huset, förberedde alla ritningar för huskonstruktion, producerade och levererade husmonteringen.