Plats/Adress: Oberst Rodes vei 34b, Oslo
Bruksarea: 526 m²
Kund: ORV 34 AS

Profab Houses utförde de statiska analysen av husets trä- och stålkonstruktion, förberedde ritningar för produktion av husets träelement samt producerade, levererade och monterade huset. Utförde även invändig målning och snickeriarbeten.