Alla material som används i våra prefabricerade hus är certifierade och uppfyller de krav och normer som gäller i beställarens hemland. Vi använder bara styrkesorterat och CE-märkt virke.

Alla våra arbetstagare följer de kvalitets- och säkerhetskrav som gäller för produktionsprocessen.

I produktionsprocessen tillämpar vi ett dokumenterat spårningssystem, som gör det möjligt att noggrant följa med hur materialen färdas från lagret till produktionen och från produktionen till lagret för färdiga produkter. Den som utför varje arbetsskede ansvarar personligen för kvalitén på sitt arbete och bestyrker det med sin underskrift.

Identifieringen av produkterna, dvs. huspaketen med det aktuella avtalets nummer och namn, som ges produkterna redan när avtalet ingås, garanterar deras spårbarhet under hela processen och utgör en garanti för att kunden får det huspaket som överenskommits i avtalet.

De byggelement som hör till huspaketet förpackas vädertåligt enligt typ och storlek så att det blir stabila förpackningar. Förpackningarna, med såväl byggelement som de material som ingår i totalleveransen, förses med fraktsedel där avtalets nummer, huspaketets namn samt förpackningens innehåll finns angivna.

För hela varuförsändelsen sammanställs följesedlar med information om produkterna och materialen. På basis av dessa är det lätt att på byggplatsen kontrollera att de anlända varorna stämmer överens med leveransavtalet.