Man kan inleda interiörarbetena efter det att specialarbetena innanför konstruktionerna har slutförts och konstruktionerna har tillslutits. Interiörarbetena är inte beroende av det prefabricerade husets konstruktioner och inleds flera veckor efter att husets monteringsarbeten slutförts. Innan interiörarbetena inleds bör man säkra att inomhustemperaturen och luftfuktigheten inomhus följer normerna för arbetena. För att garantera detta är det ändamålsenligt att börja avlägsna överskottsfukt från huset genast när huskroppen har tillslutits. Även om den största fuktkällan är grunden i armerad betong, tillförs utrymmena också under interiörarbetena stora mängder vatten eftersom man huvudsakligen använder vattenbaserade spackel och målarfärger.