Det har hos oss utformats krav på produktions- och monteringsritningarna, som på bästa sätt garanterar att huspaketen framställs och uppförs felfritt. Om material eller konstruktioner av någon orsak ändras under projekteringen, får den existerande planen inte användas och vederbörliga ändringar bör föras in i ritningarna.

Arbetsritningarna är av anmärkningsvärd omfattning och betydelse i fråga för ett elementhus. I regel har konstruktionsprojekteringen utförts av våra egna konstruktörer eller tillförlitliga samarbetspartners. Hela projekteringsprocessen koordineras och kontrolleras av vår projektchef.