Vi uppfattar ett färdigt hus som en produkt som i så stor utsträckning som möjligt utgår från kundens behov och önskemål.

När tomten är anskaffad och detaljplanen eller projekteringsvillkoren för den har fastställts, kan kunden vända sig till en arkitekt. I samarbete med arkitekten utarbetar man en planlösning och arkitekturskisser för huset. Utgående från arkitektritningarna kan vi räkna ut vår offert och börja utarbeta konstruktionslösningen. Det är ändamålsenligt att även inbegripa vår försäljningschef i arkitektprojekteringsprocessen för att slå fast de villkor som arkitekten ska utgå ifrån i sitt arbete. Vår specialist kan ge råd för att utarbeta ändamålsenliga lösningar – av de material som står till buds på marknaden är det möjligt att utarbeta mycket komplicerade konstruktionslösningar, men man bör samtidigt även beakta vad huset kommer att kosta.

För att vara säker på att det är tillåtet att uppföra huset på en viss tomt, bör bygglovet vara beviljat innan beställningen.

Den som beställer huset eller en av honom/henne anställd konsult anskaffar bygglovet.