Snabbt uppförande
Tillverkningen sker inomhus, varmed man helt undviker att konstruktionen drar åt sig fukt. Vi förpackar de enskilda hustillbehören vädertåligt, vilket gör det möjligt att förvara dem i fabriksförpackning på byggplatsen vid dåliga väderleksförhållanden. Ett fabriksfärdigt hus uppförs så att det är vädertåligt på några dagar. När det färdiga huset är uppfört kan man genast inleda specialarbetena, som kan utföras samtidigt som man tillsluter konstruktionens fogar och exempelvis monterar balkong- eller terrasselement. Tidsbesparingen minskar de allmänna omkostnaderna för bygget till förmån för kunden.

Låga driftkostnader
Trästommen, användningen av moderna isoleringsmaterial och vindspärrar gör det möjligt att framställa värmehållande och vindtåliga elementhus. De fönster, balkong- och ytterdörrar våra samarbetspartners erbjuder är täta och värmehållande. I förening med sakkunnig montering och korrekt tätning av elementens fogar kan vi erbjuda våra kunder färdiga hus med låg energiförbrukning, som har låga driftkostnader.