Trä är en helt förnybar resurs och neutralt i CO₂-avseende eftersom ett växande träd binder lika mycket koldioxid som frigörs då det ruttnar eller brinner. Vid industriell tillverkning av prefabricerade trähus uppstår det inte miljöfarligt avfall och det ringa avfall som uppstår vid tillverkningsprocessen (förpackningar och stycken av gipsplattor) är lätta att destruera och återvinna.