Plats/Adress: Bergvold, Brensholmen
Bruksarea: 100 m²
Kund: privatkund

Profab Houses utförde de statiska analysen av husets trä- och stålkonstruktion, förberredde ritningar för produktion av husets träelement samt producerade, levererade och monterade huset.