Parhus typ RH3 (3 hus/6 lägenheter)

Plats/Adress: Trondalsveien 96, 98, 100, 102, 104, 106, Trondalen
Bruksarea: 114 m²/lägenheter
Kund: Trondalen Utvikling AS

Profab Houses utförde de statiska analysen av huset, förberedde alla ritningar för huskonstruktion, producerade och levererade husmonteringen.