Radhus typ R2A (4 lägenheters)

Plats/Adress: Trondalstoppen 20, 18, 16, 14
Bruksarea: 130 m²/lägenheter
Kund: Trondalen Utvikling AS

Profab Houses utförde de statiska analysen av huset, förberedde alla ritningar för huskonstruktion, producerade och levererade husmonteringen.