Lägenhetshus uppsättning typ L1 (8 lägenheters)

Plats/Adress: Trondalsveien 91, 93, 95, 97 / Trondalstoppen 22, 24, 26, 28
Bruksarea: 675 m²
Kund: Trondalen Utvikling AS

Profab Houses utförde de statiska analysen av huset, förberedde alla ritningar för huskonstruktion, producerade och levererade husmonteringen.