Plats/Adress: Kapellstigen väg 4, Rönninge
Bruksarea: 130,1 m²
Kund: Hedfab Maskin & Transport AB

Profab Houses utförde de statiska analysen av huset, förberedde alla ritningar för huskonstruktion, producerade och levererade husmonteringen.