Via det kvalitetsstyrningssystem som tillämpas i företaget garanterar vi att husets byggelement prefabriceras i enlighet med plandokumentationen. Kunden har dessutom alltid möjlighet att begära information av fabriken om såväl projekteringen som produktionsprocessen och om kunden så önskar besöka fabriken och på ort och ställe se hur produktionsprocessen går till.

Åtgärdande av reklamationer
Kunden eller hans/hennes befullmäktigade företrädare framlägger, till projekt- eller försäljningschefen, en skriftlig reklamation över fel och brister som är försedd med foton av felen. Om felet har uppstått på grund av oss eller vår underleverantör, åtgärdas det så snabbt som möjligt. Den maximala tiden för att åtgärda en omfattande reklamation är högst 2 månader.

Garanti
Vi ger 5 års garanti på våra egna produkter. Fönster- och dörrtillverkarna ger i sin tur upp till 5 års kvalitetsgaranti på sina produkter.