Fodring av färdiga trähus med stenfoder förenar två positiva aspekter – en vägg på träregelsstomme med goda värmetekniska egenskaper täcks med stenfoder som ger huset en värdefull och långlivad ytbeklädnad. Man kan börja anlägga stenfodringen efter den grundläggande monteringen – alla väggelement, mellanbjälklag och yttertakskonstruktioner är monterade och fastsatta. Vid stenfodring bör man beakta tilläggsbelastningen på grunden samt den stödyta stenfodringen kräver på grunden. Som stenfodring kan man använda olika slags stenar – silikat-, keramisk eller natursten. När man monterar stenfordringen bör man se till att man lämnar ett ventilerat mellanrum mellan stenen och träelementet som säkerställer ordentligt ventilation. Dessutom är det väsentligt att förankra stenfodringen vid träväggen.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för en yttervägg med stenfodring.

VS kivi_SV