Ytterväggarna kan täckas med såväl liggande som stående panel och stående lock- eller glespanel. Fodrade ytterväggar är element av högre färdighetsgrad eftersom vi även monterar fönstrens och ytterdörrarnas träfoder samt fönsterblecken i fabriken. Efter monteringen av väggelementen på byggplatsen återstår det bara att säkra skarvarna och hörnfogarna samt att montera den fordring som fattas på nämnda platser.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för en yttervägg med liggande panel.

VS puit_SV