Beroende på arkitektoniska överväganden eller de byggtraditioner som utformats i trakten önskar man ofta också putsa ytterväggarna. Man kan inleda putsarbetena på ytterväggarna omedelbart då det prefabricerade husets grundläggande montering är slutförd – alla väggelement, mellanbjälklag och yttertakskonstruktioner är monterade och fastsatta och huset har gjorts vädertåligt. Därefter monterar man, på den vertikala läkt som förhandsmonterats i fabriken, cementplattor under putsen och huset putsas i enlighet med anvisningarna för de material som används.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för en yttervägg med ett ventilerat putssystem.

VS krohv_SV