Den bifogade ritningen visar principlösningen för en takkonstruktion med spikplåtstakstolar, där takbeläggningen är tegel eller plåt.

ferm külm kivi_SV