Den bifogade ritningen visar principlösningen för en takkonstruktion med spikplåtstakstolar, där takbeläggningen är PVC, bitumen eller takplattor.

ferm külm bituumen_SV