I platta tak används byggda balkar i helträ sammanfogade med spikplåtar eller någon annan typ av balkar – I-balkar, limträ eller kertobalk, ibland även spikplåtstakstolar med parallellramar. Valet av balkar beror på spännviddernas storlek och de belastningar som taket utsätts för. Plattakselementet är så förhandsbearbetat i fabriken att man på byggplatsen bara behöver montera elementen och täta fogarna mellan dem.

Vad gäller platta tak ska man observera att den belastning som uppstår av den snö som faller på taket är beaktad och att de vattenmängder som uppstår när snön smälter och vid regn är avledda från taket. Plattakselementen projekteras och prefabriceras med den minimilutning som krävs för att leda bort vattnet från taket.

På platta tak planeras ofta också en takterrass som ställer tilläggskrav på konstruktionen – den belastning människorna orsakar, takbeläggningens stegtålighet, behovet av ytterligare skikt (terrassens golvelement) och räcken på takterrassen samt kraven på säker fastsättning av konstruktionsdelarna.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för ett platt tak.

katus lame_SV