Mellanbjälklag mellan lägenheter omfattas av högre krav på såväl ljudisolering som brandsäkerhet. Det är lätt att uppnå brandsäkerhet och isolering av luftburet ljud i mellanbjälklag i trä. För att dämpa stegljud uppnås de bästa resultaten när styva och massiva skikt i mellanbjälklagets golv växlas med lätta dämpande skikt.
För mellanbjälklag mellan lägenheter levererar vi särskilda akustiska läkt, på vilka det på byggplatsen monteras dubbel skivläggning för att uppnå ljudisolering och brandsäkerhet.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för ett mellanbjälklag mellan lägenheter.

VL korterite vaheline_SV