Innerväggarna mellan lägenheterna ska garantera den ljudisolering och brandsäkerhet som krävs. De lägenhetsavskiljande väggarna isoleras med mineralull, antalet skivskikt beror på antalet våningar och brandsäkerhetskraven i det aktuella huset.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för en lägenhetsavskiljande vägg.

SS 3_SV