De icke-bärande innerväggarna är rumsavskiljande väggar som är självbärande, vilket innebär att de inte är avsedda för att ta emot vertikala belastningar.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för en icke-bärande innervägg.

SS 1_SV