De bärande väggarna tar emot de vertikala belastningarna från mellanbjälklaget och/eller yttertaket. De bärande innerväggarnas styvhet säkras av spånskivor som är monterade på vardera sidan av stommen, vilket är standard i våra väggar. Tjockleken för stommen i de bärande innerväggarna beror på det av den arkitektoniska lösningen i det aktuella bostadshuset avhängiga belastningsschemat och brandsäkerhetskraven.
Den bifogade ritningen visar principlösningen för en bärande innervägg.

SS 2_SV